Glasbe sveta 2014

| August 24, 2014
 

Festival Glasbe sveta 2012 letnice v imenu ni imel kar tako. Organizatorji iz Goriškega muzeja, kulturno-umetniškega društva Morgan in podjetja Odprta koda so s tem nakazali, da se obeta nadaljevanje. Prireditev, katere namen je opozoriti na pomembnost prenašanja izkušenj in tradicij naših prednikov, naj bi tudi sama postala tradicionalna.

Po dobro obiskanih nastopih prve in lanske izdaje festival še tretje leto nadaljuje svoje poslanstvo. Na vrtu gradu Kromberk pri Novi Gorici se bodo predstavili glasbeniki, ki se v svojem umetniškem ustvarjanju naslanjajo na ljudsko glasbo in ji dodajajo moderne trende ali tradicije drugih skupnosti in okolij. V tem so podobni nekdanjim brezimnim ljudskim godcem, ki glasbenega izročila niso samo prenašali iz roda v rod, ampak so ga vedno aktualizirali in mu tako zagotovili nadaljnji obstoj.

Tudi letos bo glasbeno doživetje popestrila še tržnica Dobrote sveta, v sklopu katere bodo svoje tradicionalne izdelke predstavljali kmetijci Goriške in drugih regij. Festival je hočeš nočeš povezan z gospodarsko krizo – prva izvedba je nenazadnje potekala tik pred začetkom vseslovenskih ljudskih vstaj proti politikam zategovanja pasu in izključevanja. Organizatorji se nadejamo, da bi bil njen »protistrup«. Nastopi glasbenikov namreč kažejo na možnosti povezovanja različnih kultur v različnih časih in so torej nasprotje vrednot tekmovanja in »borbe do dna«, ki so do gospodarske krize privedle, med njo pa so predstavljene kot nekaj običajnega in človeku lastnega. Predstavljajo svet, kot je nekoč bil. Kažejo vzorce, ki bi jih morda lahko ponovno prevzeli, da bi nam bilo lažje. Opozarjajo na pretekle napake, ki jih ne gre ponoviti, in absurde, za katere je dobro, da so mimo. Zaradi gospodarske krize je tudi lažje razložiti, da govorjenje o pomenu in pomembnosti prenašanja izkušenj in modrosti iz roda v rod ni zgolj prazno govoričenje.

Znano je, na primer, da je velika gospodarska depresija v tridesetih letih dvajsetega stoletja posledica napačnega odziva politike na dogajanje v gospodarstvu, a je Evropska komisija kot rešitev trenutne krize zahtevala uveljavitev ekonomskih politik, ki so se že pred skoraj sto leti izkazale za napačne. Enako dobri so rezultati. Naučene modrosti je včasih treba poslušati. Vpliv krize pokaže tudi, kako hitro se lahko vrednote in običaji, ki veljajo za »svete«, čez noč spremenijo (na slabše). Primer tega je, denimo, rušenje socialne države, ki je predvsem posledica protikriznih ekonomskih politik. Zakonodaja dovoljuje, da generacije, ki zdaj prihajajo na trg dela, skorajda ne poznajo več delovnega razmerja za nedoločen čas. Odvzeta jim je vsa svoboda, ki jo nudijo redni prihodki. Pravice iz dela in zdravstvenega zavarovanja se krčijo, kljub večjim časovnim in finančnim vložkom delavcev. Socialna država, družbena ureditev, ki je v veljavi od konca druge svetovne vojne in gotovo uveljavljena z razlogom, je v zgolj šestih letih krize nenadoma postala »pobožna želja sanjačev«, »neuresničljivi raj na Zemlji«.

Ko se stvari tako hitro obrnejo in postanejo negotove, lahko del tradicije in kulturne dediščine postanejo celo novejša umetniška dela. Pesniškoglasbeni projekt Maček Muri in muca Maca, ki ga bodo Neca Falk, Jerko in Miro Novak izvedli zadnji torek v avgustu in zaključili letošnji festival Glasbe sveta, je sicer res že sam po sebi neizbrisljiv del slovenske kulturne krajine, zaradi krize pa je to postal še dodatno. (Pre)kmalu lahko služi spominjanju na obdobje, ko je človek lahko tudi živel, in ne le životaril. Življenjski ideali – resda meščanski –, predstavljeni v zgodbi o Mačku Muriju in muci Maci, o katerih so skoraj vsi ti, ki zdaj vstopajo na trg dela, prepevali v rani mladosti in jih ponotranjili, so namreč danes uresničljivi preredkim. Organizatorji festivala Glasbe sveta si predvsem želimo, da bi se zgodbe iz Mačjega mesta dojemale kot opomin, da so bili v napevih predstavljeni ideali dojeti kot nekaj vsakdanjega, zaželenega in človeku primernega. Sicer kaseta s prigodami mačka Murija ne bi postala tak hit, kot je.

TG1

Kategorija: Glasbe sveta 2014

Komentiranje ni mogoče